Světový vývoj / 7. července 2005 – porovnání neoficiální a oficiální verze

7. července 2005 – porovnání neoficiální a oficiální verze

Události, která nastaly v Londýně 7. července 2005, byly oproti 11. září 2001 svým rozsahem poměrně malé. Rozdíl nebyl jenom v relativně nízkém počtu mrtvých a zraněných osob, ale i v poměrně malých materiálních škodách. Přesto si tyto události zasluhují pozornost a zařazení mezi významné mimořádné události. Nejdříve si přiblížíme neoficiální verzi a následně si v kostce shrneme tu vládní (oficiální).

Neoficiální verze

Tato verze se zrodila velmi rychle. Jestliže se neoficiální verze 11. září 2001 dostávala na světlo pomalými kroky několik let, v tomto případě se vážné pochybnosti o pravdivosti oficiální verze objevily již za několik dnů.

Na 7. července 2005 bylo naplánováno cvičení, které mělo za úkol simulovat výbuchy v metru přibližně ve stejný čas a na stejném místě, kde skutečně došlo k explozím.[9] To by mohlo vysvětlovat tak rychlý zásah záchranných složek při explozích v metru.

Zastánci neoficiální verze poukazují i na vlakový jízdní řád. Veřejnosti bylo sděleno, že teroristé nastoupili v 7.40 do vlaku na nádraží v Lutonu.[7] V 8.26 se již měli procházet v londýnské nádražní hale železniční stanice King’s Cross.[8] Vlak odjíždějící z Lutonu v 7.40 byl ale zrušen.[4], [10] Teroristé by tedy museli stihnout vlak v 7.25.[4]

Navzdory velkému množství bezpečnostních kamer nebyl zveřejněn žádný záběr, který by v Londýně zachycoval čtveřici těchto teroristů pohromadě.[3] Nicméně samotný rozbor záznamu z bezpečnostní kamery, zachycujícího domnělé teroristy před lutonským vlakovým nádražím, přinesl poměrně zajímavé výsledky. Při podrobnějším prozkoumání se ukázalo, že se možná jedná o fotomontáž.[2], [6]

Bruce Lait byl v jednom z vozů metra, když došlo k výbuchu. Explozi přežil bez vážných zranění, ale ne všichni, kteří byli právě poblíž, měli stejné štěstí. Přesto popisuje místo výbuchu následovně: „The metal was pushed upwards as if the bomb was underneath the train. They seem to think the bomb was left in a bag, but I don't remember anybody being where the bomb was, or any bag.“[1] Překlad tohoto textu je následující: „Kov byl vytlačen nahoru, jako kdyby bomba byla pod vlakem. Měli za to, že bomba byla v tašce, ale nevzpomínám si na nikoho, kdo by stál na místě výbuchu a ani na žádnou tašku.“ S podobným svědectvím o plechu vyhnutém dovnitř přišla i jedna žena, která vstoupila do poškozeného vagónu za účelem pomoci zraněným.[5]

Nebylo by účelné zabývat se vyjmenováváním všech nesrovnalostí, na které poukazují zastánci neoficiální verze, a proto jsme si zmínili alespoň ty nejdůležitější.

Oficiální verze

Jelikož tomu není tak dávno, lze předpokládat, že si každý zajisté velice dobře vzpomíná na 7. července 2005, na bombové útoky v Londýně. Podle oficiální verze měli islámští teroristé, podniknout kolem 8.50 místního času tři bombové útoky v londýnském metru a v 9.47 jeden bombový útok v městském dvoupatrovém autobuse. Výsledkem bylo 52 mrtvých a několik set zraněných osob.[11]

Srovnání verzí

Rozporů mezi neoficiální a oficiální verzí je celá řada. Britská vláda by možná mohla odstranit některé pochybnosti, pokud by dala souhlas se zveřejněním záběrů z bezpečnostních kamer, jinak by se mohlo zdát, že se snaží před veřejností něco skrývat.

 

Použité prameny

 1. „I was in tube bomb carriage – and survived“ [online]. 11.7.2005 [cit. 31.7.2005]. Dostupné z: http://www.centreofthepsyclone.com/I-was-in-tube-bomb-carriage.pdf.
 2. Evidence Luton CCTV Image is Fake [online]. 23.7.2005 [cit. 1.7.2007]. Dostupné z: http://wagnews.blogspot.com/2005/07/evidence-luton-cctv-image-is-fake.html.
 3. J7 7/7 CCTV 'Evidence' Analysis [online]. [cit. 7.2.2008]. Dostupné z: http://www.julyseventh.co.uk/7-7-cctv-evidence.html.
 4. July 7th 0740 Luton-King's Cross was Cancelled [online]. 11.5.2006 [cit. 7.2.2008]. Dostupné z: http://www.julyseventh.co.uk/july-7-0740-cancellation-confirmation.html.
 5. July 7th 2005, London : When Corruption Becomes Treason [online]. 10.8.2006 [cit. 25.9.2007]. Dostupné z: http://www.london77truth.com/VictimsDemand.htm.
 6. London was attacked by a faceless coward ! [online]. [cit. 4.7.2008]. Dostupné z: http://911review.org/London/.
 7. Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005 [online]. 11.5.2006 [cit. 3.7.2008]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_narrative.pdf.
 8. The real story of 7/7 [online]. 14.5.2006 [cit. 27.8.2007]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/uk/2006/may/07/theobserver.uknews.
 9. Visor Consultants' 'simultaneous bombs' rehearsal on 7 July 2005 [online]. Poslední úpravy 7.2.2008 [cit. 15.3.2008]. Dostupné z: http://www.julyseventh.co.uk/july-7-terror-rehearsal.html.
 10. DUNNE, Bridget. The Train Times From Kings X - at last! [online]. 5.10.2005 12.52 [cit. 8.4.2006]. Dostupné z: http://bridgetdunnes.blogspot.com/2005/10/train-times-from-kings-x-at-last.html.
 11. Intelligence and Security Comittee. Report into the London Terrorist Attacks on 7 July 2005 [online]. Květen 2006 [cit. 5.7.2008]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/11_05_06_isc_london_attacks_report.pdf.