10.4.2023 – Pozastaven příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.

Poradenství v oblasti filtrace vzduchu

Po zakoupení filtroventilačního zařízení si lidé většinou myslí, že jej v případě potřeby stačí jen uvést do provozu, a že je tím vše vyřešeno. Takový přístup často může bezpečně fungovat jen několik dnů, a v některých případech dokonce ještě kratší dobu. Především uhlíkové filtry (obsahují aktivní uhlí) určené na záchyt otravných látek by měly v reálných podmínkách poměrně krátkou použitelnost. Obecně platí, že čím více vzduchu takovými filtry projde, tím dříve skončí jejich životnost. Filtry tedy po určité době používání ztratí svou funkčnost a škodlivé látky jimi pak budou procházet bez omezení. Proto je nutné hlavně filtry s aktivním uhlím častěji měnit.

K našim filtroventilačním zařízením Zeus dáváme podrobná doporučení, jak zajistit co možná nejdelší použití filtrů v reálných podmínkách s ohledem na řadu parametrů (venkovní teplota, rychlost filtrace, množství oxidu uhličitého v úkrytu, tělesná zátěž, hmotnost, věk, zdravotní stav a pohlaví ukrytých lidí a podobně). Námi dodávané přehledné tabulky jsou svým rozsahem jedinečné a není nám známo, že by si podobné tabulky vypracovala nějaká jiná firma, armáda nebo složky civilní obrany. Jsou výsledkem našeho výzkumu.

Protože k jiným filtroventilačním zařízením a filtrům lidé od výrobců neobdrží podrobný a prakticky využitelný návod na jejich použití v bojových podmínkách, nabízíme rovněž doporučení pro libovolná filtroventilační zařízení. Tato doporučení spočívají nejen v tabulkách upravených na míru, ale také v posouzení okolí plánovaného místa ukrytí z hlediska možného chemického útoku či průmyslové havárie.

S našimi doporučeními je možné si vystačit jen s pár náhradními filtry oproti několika desítkám filtrů, které by mohly být zapotřebí, kdyby se při filtraci používaly nevhodným způsobem.

V ceně je zahrnuto i poradenství v oblasti větrání bez filtroventilačního zařízení (FVZ).

Pro koho má poradenství význam

Kdo nechce dávat stovky tisíc korun za náhradní filtry ke svému filtroventilačnímu zařízení nebo na ně nemá tolik peněz, ten by měl zvážit možnost poradenství v oblasti filtrace vzduchu. Samozřejmě pokud má jen jeden filtr a neplánuje si koupit další filtry, musí filtrovat jen s ním a doufat, že v dané oblasti nedojde k žádnému chemickému útoku apod.

Poradenství má tedy smysl především pro toho, kdo si k filtroventilačnímu zařízení zakoupil nebo koupí alespoň několik náhradních uhlíkových a jiných filtrů.

Co se dovíte z poradenství

Co poradenství neřeší

Toto poradenství se nevěnuje výpočtům účinků jaderných výbuchů (těm se věnujeme podrobně v poradenství zaměřeném na účinky jaderných výbuchů) a ani neřeší případné biologické zamoření v dané oblasti. Kromě výměny filtrů při chemickém, jaderném či toxinovém útoku řeší i orientační dobu výměny filtrů určených na záchyt virů, bakterií a spor.

Průběh poradenství

Po obdržení potřebných informací (elektronicky, klasickou poštou, přes Uloženku, Zásilkovnu nebo po předchozí domluvě osobně) oslovíme výrobce filtrů pro Vaše filtroventilační zařízení a zeptáme se jich na podrobné informace o filtrech. Následně Vám sdělíme, kdy by pro Vás mělo být vše připraveno. K platbě budete vyzváni až těsně před vypracováním doporučení a tabulek.

Srozumitelnost obdržených informací

Tabulkám a doporučením by měl dobře rozumět každý, kdo má ukončené základní vzdělání. V textech používáme cizí výrazy pouze tehdy, jestliže je to nezbytně nutné.

Potřebné informace

Potřebujeme znát místo plánovaného ukrytí, abychom mohli vypracovat podrobná doporučení. Dále je zapotřebí nám poskytnout seznam s polohou kritických objektů, pokud jsou do vzdálenosti 20–30 km od úkrytu, protože dobře znáte dané okolí. Jedná se o větší města (přibližně nad 100 000 obyvatel), chemičky, vodárny, velká průmyslová centra, plavecké a zimní stadiony, sklady hnojiv a pohonných hmot, rafinérie, elektrárny, civilní i vojenská letiště (i bývalá), radarová stanoviště, systémy protivzdušné obrany, vojenské základny a sklady munice, armádní protiatomové kryty, větší přehrady apod. Tyto podrobné informace nám umožní posoudit případný vliv okolního prostředí na plánované místo ukrytí. Dále nás zajímá typ filtroventilačního zařízení, informace o filtrech, průtok vzduchu při filtraci a ventilaci (filtroventilační zařízení vhání vzduch do úkrytu bez použití filtrů, což je obvykle vhodné jen pro mírové podmínky), délku potrubí, jeho průměr a množství pravoúhlých ohybů. Pokud hodnoty průtoku vzduchu při filtraci a ventilaci nejsou dostupné, je zapotřebí udělat patřičná měření anemometrem. V takovém případě se domluvíme, jak dál postupovat.

Odpovědi na některé otázky

Jsou tabulky „šité na míru“? A co doporučení?

Část tabulek je uzpůsobena pro danou oblast a doporučení dáváme taková, jak bychom sami v dané oblasti postupovali.

Nezničí se mi tabulky při běžném používání?

Všechny tabulky a návody jsou zalaminovány. Odolají vlhkosti, mastnotě i méně šetrnému zacházení.

Jak jsou dané tabulky přesné?

Výsledné tabulkové hodnoty zohledňují celou řadu parametrů. Zásadnější změna každého parametru ale může znatelně ovlivnit celý výsledek. Tabulky je zapotřebí používat jen pro hrubý odhad, tj. nemohou zcela nahradit měření provedená na místě, ale pokud není možné potřebné údaje změřit, poslouží alespoň jako záchytný bod. Když se budete řídit těmito tabulkami, měli byste „jet na jistotu“.

Jak mohu hodnoty z tabulek ověřit?

Velmi těžko. Je to otázka důvěry. Nad výpočty jsme strávili hodně času. Neříkáme, že daný filtr vydrží tři měsíce, půl roku apod., protože to je nesmysl. Vždy záleží na daných podmínkách. Proto jsme do výpočtů zapracovali více než deset parametrů, abychom se co možná nejvíce dokázali přiblížit reálným podmínkám. Také je vhodné dodat, že podobné tabulky máme zpracovány i pro vlastní použití.

Proč ostatní výrobci filtroventilačních zařízení obdobné tabulky nedodávají?

Filtroventilační jednotka je technicky náročné zařízení. Aby mohl výrobce dodávat obdobné tabulky, musel by mít také poměrně značné znalosti nejen z oblasti zbraní hromadného ničení, ale například i z lékařství nebo meteorologie. Kromě toho by musel zvládnout vypracovat rozsáhlé simulace a udělat řadu měření. Potřeboval by rovněž získat informace o životnosti filtrů přímo od jejich výrobce, který to ale neví, protože se tím nezabývá. On pouze řeší, jestli splnil danou normu pro množství záchytu škodlivin. A mimoto jen málokdo počítá s válkou. Bohužel přístup některých výrobců filtrů je takový, že po válce nebude soudce.

Proč není cena za tabulky nižší?

Některé tabulky se upravují na míru. Kromě toho řešíme i okolí krytu (vzdálenost strategických cílů v okolí, klimatické podmínky v dané oblasti atd.), takže se jedná o podrobné posouzení situace. Potřebujeme také pro danou oblast sehnat dlouhodobá podrobná měření teploty, což je v některých případech i poměrné drahé. Dát všechny tabulky a doporučení dohromady tedy zabírá poměrně dost času.

Je možné si přiobjednat osobní proměření výkonu filtroventilační jednotky s filtry apod.?

Z časových důvodů taková měření neprovádíme.

Dovím se z tabulek i za jak dlouho bude nutné nejpozději začít filtrovat, aby se předešlo vysoké hladině oxidu uhličitého v krytu?

Ano. Z tabulek se také dovíte, jak dlouho můžete být bezpečně v režimu izolace, což je doba, kdy se nepoužívá filtroventilační zařízení a musíte si vystačit jen se vzduchem, který je v krytu. Důvodem může být venkovní kouř, snaha prodloužit životnost filtrů, zabránění prozrazení úkrytu, pokud jsou poblíž cizí lidé, …

Které oblasti ve světě jsou nejrizikovější z hlediska chemického útoku?

Především se jedná o Evropu a Blízký východ, nicméně průmyslové havárie mohou také představovat značné riziko.

Jaké jsou možné zdroje ohrožení škodlivými chemickými látkami?

Riziko zamoření vzduchu škodlivými chemickými látkami mimo chemický útok nebo různé požáry představují například chemičky, vodárny, plavecké stadiony, různá chladicí zařízení používaná zejména v potravinářském průmyslu a na zimních stadionech, sklady hnojiv apod. Havárie těchto zařízení mohou v některých případech ohrozit zdraví a životy obyvatel i do vzdálenosti několika desítek kilometrů. Záleží na množství a typu uvolněných škodlivin, meteorologických podmínkách atd.

Doba dodání

Tabulky a doporučení se vypracovávají podle pořadníku a na řadu přijdete přibližně za 3–4 měsíce.
(10.4.2023 byl ukončen příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je ještě možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.)

Způsob dodání

Tabulky a doporučení posíláme doporučeně Českou poštou nebo prostřednictvím Uloženky či Zásilkovny, ale po předchozí domluvě je možné i osobní převzetí.

Platba

Platba probíhá bankovním převodem nebo po předchozí domluvě v hotovosti a žádost o zaplacení zasíláme až krátce předtím, než začneme zpracovávat tabulky a doporučení. Po obdržení platby je přibližně během týdne vše odesláno nebo připraveno k osobnímu převzetí.

Cena

Cena za tabulky a doporučení vhodného způsobu filtrování a práce s filtroventilačním zařízením v dané oblasti je 8 799 Kč (tato cena platí pro Českou republiku). Poštovné nebo osobní převzetí, po předchozí domluvě, je zdarma.

V případě zrušení objednávky před zaplacením se neúčtuje žádný poplatek. Při zrušení objednávky do dvou dnů po zaplacení je poplatek 20 %, do tří dnů 50 % a nad tři dny 100 % (v tomto případě bude vše doručeno).

Nákupem se vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.