10.4.2023 – Pozastaven příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.

Poradenství Vše v 1 (bez filtroventilačního zařízení – FVZ)

Jestliže by došlo ke zhroucení společnosti v důsledku nějaké velké přírodní pohromy celosvětového významu, selhání peněžního a hospodářského systému apod., nastal by na určitý čas velký chaos, který by následně zřejmě vyústil v další světovou válku. Mezinárodní spolupráce by totiž mohla za daných podmínek fungovat jen v omezeném rozsahu, a navíc jen krátkodobě, tj. spíše jen po dobu několika měsíců.

V bojových podmínkách není vhodné zabývat se například pouze ochranou proti účinkům jaderných zbraní a neřešit otázku zajištění pitné vody apod. Z tohoto důvodu nabízíme soubor čtyř poradenství (poradenství v oblasti ochrany proti ZHN, poradenství v oblasti větrání bez filtroventilačního zařízení (FVZ), poradenství v oblasti zajištění pitné vodyporadenství v oblasti účinků jaderných výbuchů), která jsou oproti jednotlivým poradenstvím levnější zhruba o 21 %.

poradenství v oblasti ochrany proti ZHN je zahrnuta jedna hodina odpovědí na Vaše dotazy. Je ale lepší si nejdříve prostudovat všechna obdržená doporučení a teprve potom řešit obecnější dotazy v oblasti ochrany proti ZHN (OPZHN).

Naše doporučení jsou založená na tom, jak bychom především na základě obdržených informací v dané oblasti sami postupovali. Často i stručně zdůvodňujeme, proč bychom tak jednali.

Pro koho má poradenství význam

Tento soubor poradenství je důležitým zdrojem informací pro každého, kdo by rád věděl, co dělat, kdyby došlo k použití zbraní hromadného ničení poblíž jeho plánovaného místa ukrytí.

Co se dovíte z poradenství

Z tohoto souboru poradenství se dovíte, jak si v případě použití zbraní hromadného ničení zajistit pitnou vodu, dostatek vzduchu, ochranu proti radiaci apod. Podrobnosti o přínosech jednotlivých poradenství jsou podrobně popsány u každého z nich.

Co poradenství neřeší

Toto poradenství nezahrnuje doporučení pro práci s filtroventilačním zařízením v bojových podmínkách. Pro majitele filtroventilačních zařízení je vhodnější poradenství Vše v 1 (s filtroventilačním zařízením – FVZ) nebo poradenství v oblasti filtrace vzduchu.

Průběh poradenství

Po obdržení potřebných informací (elektronicky, klasickou poštou, přes Uloženku, Zásilkovnu nebo po předchozí domluvě osobně) Vám sdělíme, kdy by pro Vás mělo být vše připraveno. K platbě budete vyzváni až těsně před vypracováním doporučení a tabulek.

Srozumitelnost obdržených informací

Tabulkám a doporučením by měl dobře rozumět každý, kdo má ukončené základní vzdělání. V textech používáme cizí výrazy pouze tehdy, jestliže je to nezbytně nutné.

Potřebné informace

Veškeré informace, které potřebujeme pro vypracování doporučení a tabulek, jsou uvedeny u jednotlivých typů poradenství.

Odpovědi na některé otázky

Kolik stran textu obdržím?

Počet stran je proměnlivý, ale jedná se o desítky stran textu.

Nezničí se mi tabulky při běžném používání?

Všechny tabulky a návody jsou zalaminovány. Odolají vlhkosti, mastnotě i méně šetrnému zacházení.

Doba dodání

Tabulky a doporučení se vypracovávají podle pořadníku a na řadu přijdete přibližně za 4–5 měsíců.
(10.4.2023 byl ukončen příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je ještě možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.)

Způsob dodání

Tabulky a doporučení posíláme doporučeně Českou poštou nebo prostřednictvím Uloženky či Zásilkovny. Po předchozí domluvě je možné i osobní převzetí.

Platba

Platba probíhá bankovním převodem nebo po předchozí domluvě v hotovosti a žádost o zaplacení zasíláme až krátce předtím, než začneme zpracovávat tabulky a doporučení. Po obdržení platby je přibližně během týdne vše odesláno nebo připraveno k osobnímu převzetí.

Cena

Cena za tabulky a doporučení je 15 999 Kč (tato cena platí pro Českou republiku). Poštovné nebo osobní převzetí, po předchozí domluvě, je zdarma.

V případě zrušení objednávky před zaplacením se neúčtuje žádný poplatek. Při zrušení objednávky do dvou dnů po zaplacení je poplatek 20 %, do tří dnů 50 % a nad tři dny 100 % (v tomto případě bude vše doručeno).

Nákupem se vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.