Zajištění pitné vody

Přístup k pitné vodě je pro nás samozřejmostí. Buď si ji natočíme z vodovodu, nebo si ji koupíme balenou. Je zcela na místě zdůraznit, že když někdo pije pouze minerální vody, potom by pro něj mohlo být vhodné zvážit jejich omezení. Zejména minerální vody bychom ze zdravotních důvodů neměli pít dlouhodobě (podrobnosti jsou například ve studii Státního zdravotního ústavu nazvané Zdravotní rizika pitné vody s vysokým obsahem rozpuštěných látek). Pokud se vydáme na cesty do zahraničí, potom zejména v méně rozvinutých zemích můžeme mít problém s jejím získáváním, a to především mimo města. Ale i v těchto městech bychom měli mít na paměti, že hlavně domy na předměstích nemusí být vždy napojeny na veřejný vodovod. Pro cestovatele do tropických oblastí se dokonce doporučuje, aby nepili vodu z vodovodu.

Pokud se ve vodě nachází nebezpečné mikroorganismy nebo různé škodlivé látky, potom mluvíme o nepitné vodě. Hygienické normy stanovují, jaké je povolené množství různých nebezpečných látek a mikroorganismů ve vodě, aby se dala označovat za pitnou. Z nebezpečných mikroorganismů pro nás za běžných podmínek představují největší riziko některé bakterie, viry a prvoci.

Existuje řada způsobů, jak připravit pitnou vodu. Tyto metody se liší hlavně účinností a cenovou dostupností. My se zde podíváme jen na některé z nich, a to na převařování vody, filtraci a na různé formy její dezinfekce.

Doporučení vhodného způsobu na přípravu pitné vody

Je dobré si uvědomit, že každý způsob, který jakkoli přispěje ke zlepšení kvality vody, je lepší než žádný způsob. Jestliže ale máme možnost vybrat si mezi řadou způsobů na přípravu pitné vody, je dobré si ujasnit zejména následující otázky.

Měli bychom si uvědomit, že ne vždy může být pro naše potřeby dostačující použít jen jeden způsob přípravy pitné vody. V některých případech nám pouze vhodná kombinace jednotlivých postupů dokáže zajistit kvalitní pitnou vodu. V následujícím textu si přiblížíme alespoň některé způsoby přípravy pitné vody.

Převařování vody

Převařování vody je energeticky poměrně náročné, a navíc ne vždy je proveditelné v polních podmínkách. Převařováním vody se sice mohou zabít všechny škodlivé mikroorganismy, ale již se tímto způsobem neodstraní částice způsobující zákal ve vodě nebo případně většina chemických látek. Tento postup je vhodný především pro menší objemy vody. Kdybychom v polních podmínkách tímto způsobem chtěli dlouhodobě připravovat pitnou vodu pro potřeby rodiny, museli bychom nanosit hodně paliva a převařování takového množství vody věnovat denně několik desítek minut až hodin.

V bojových podmínkách tento způsob nedoporučujeme, protože ve vodě by mohly být přítomny i bojové chemické látky nebo radioaktivní částice, které se varem nezlikvidují. Při použití chemických zbraní neřeší problém ani destilace vody, protože do předestilované vody se podle druhu bojové chemické látky může dostat takové množství škodlivých chemikálií, že by voda rozhodně nemohla být považovaná za pitnou a v některých případech by nebyla vhodná ani jako užitková. Rovněž o nějakém snadném procesu destilace vody v polních podmínkách nemůže být ani řeč. Kromě toho je destilace vody energeticky mnohonásobně náročnější než její převařovaní.

Použití keramických filtrů

Voda v těchto přístrojích prochází přes membránu s velmi malými póry, jejichž velikost se mezi výrobci trochu liší. Všechny námi nabízené keramické filtry na filtraci vody mají velikost pórů 0,2 µm (čteme mikrometru, tj. 0,000 000 2 m nebo 0,000 2 mm), a tudíž spolehlivě zachytí část virů, bakterie, spory, prvoky, mikroskopické houby, řasy a částice způsobující zákal ve vodě. I když je většina virů menších než 0,2 µm, přesto je část z nich těmito filtry zachycena díky tomu, že viry se „připojují“ k větším částicím. Keramické filtry se mohou používat i na kalnou vodu, ale ta způsobuje jejich rychlejší zanášení, což znamená jejich častější čištění, a tím i kratší životnost. Běžně dostupné keramické filtry se nedají použít na odstranění chemických látek. Také by se neměly používat v mrazech, protože by mohlo dojít k jejich poškození. Není ale problém s nimi filtrovat chladnou vodu, pokud se zajistí, že budou následně uskladněny při teplotě nad 0 °C.

Před nákupem keramického filtru je dobré se zaměřit na následující body:

Všechny námi nabízené keramické filtry od švýcarské firmy Katadyn poskytují stejnou kvalitu filtrace a dají se u nich snadno opakovaně čistit keramické membrány. Pokud bychom mohli dát doporučení, tak na plánované domácí použití je nejekonomičtější zakoupení výrobku Katadyn Drip Gravidyn. Pokud nám jde o co největší odolnost, je dobré sáhnout po výrobku Katadyn Pocket, na který je záruka 20 let. Pro pobyt na chatě apod. stačí používat levnější filtr Katadyn Siphon. Pokud bychom chtěli mít jistotu, že přefiltrovaná voda neobsahuje žádné nebezpečné viry, stačí vodu vydezinfikovat, ale v mírových podmínkách to není až tak nutné.

Použití dezinfekčních tablet a roztoků

V současné době je poměrně oblíbený způsob dezinfekce vody pomocí nejrůznějších dezinfekčních tablet a roztoků. Řada z těchto přípravků je založena na působení chloru, vůči kterému májí některé viry a bakterie vypěstovanou poměrně slušnou odolnost. Tento problém lze vyřešit zvýšeným dávkováním spojeným s následným odstraněním chloru. Problém nastává i v případě dezinfekce chladné vody, kde tyto přípravky mají výrazně sníženou účinnost.

Pokud jde o mírové podmínky, potom stačí dodržovat pokyny k použití dané dezinfekce, ale v bojových podmínkách může být nutné dost výrazně zvýšit dávkování. V takovém případě je vhodné před pitím vody upravené chlorem z ní odstranit nadbytečné množství chloru, protože vyšší dávky chloru po delší časový úsek nejsou zrovna ideální pro naše zdraví.

Na dezinfekci vody nabízíme dezinfekční roztoky švýcarské firmy Sanosil založené na principu působení peroxidu vodíku a iontů stříbra. Oproti dezinfekci založené na chloru se jedná o dražší způsob dezinfekce vody, ale je účinnější proti těm mikroorganismům, které mají vůči působení chloru velkou odolnost. Rovněž i v chladné vodě mají velmi dobré dezinfekční účinky. Cestovní verze se jmenuje Sanosil DDW a koncentrát tohoto produktu se nazývá Sanosil Super 25 Ag, který je kromě dezinfekce vody určen především pro dezinfekci povrchů. U těchto dezinfekčních roztoků není riziko předávkování, pokud se alespoň částečně dodržují pokyny k dávkování.

Také nabízíme dezinfekční tablety Micropur Forte od švýcarské firmy Katadyn. Jak tyto dezinfekční tablety, tak i dezinfekční roztoky od firmy Sanosil považujeme za vhodné pro použití i v případě biologické útoku.

Je nutné mít na paměti, že by se měla dezinfikovat co nejčistší voda, protože jinak dezinfekční roztoky a dezinfekční tablety zbytečně ztrácí účinnost.