Speciální výcvik ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN)


Kurz bude obnoven po dokončení aktualizace základního kurzu Ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN).


Propuknutí třetí světové války již považujeme za nevyhnutelné. Jsme toho názoru, že odpočítávání již začalo. V případě třetí světové války by ztráty na civilním obyvatelstvu byly ohromné a přitom by pravděpodobně netrvala déle než několik měsíců. Lze očekávat, že ztráty na životech, které by vznikly v důsledku použití zbraní hromadného ničení, by přibližně v 70–90 % byly způsobeny neznalostí lidí, jak se chránit proti jejich účinkům, a jejich naprostou nepřipraveností na tento konflikt.

Ve většině zemí si lidé zvykli na to, že během přírodních pohrom a po nich se o ně postarají nejrůznější záchranné složky a v některých případech i armáda. To je vede k domněnce, že i v případě světového konfliktu by se o ně stát postaral. Podle našeho odhadu by státy, které věnují značnou pozornost ochraně obyvatelstva, v případě napadení zbraněmi hromadného ničení mohly pomoct desítkám procent civilního obyvatelstva, zatímco ostatní země by potřebnou pomoc dokázaly poskytnout pouze pár procentům civilistů. Ostatní obyvatelstvo by si prostě muselo nějak poradit samo. Jak by to dokázalo bez patřičných znalostí ochrany proti zbraním hromadného ničení, bez zásob a bez odpovídajícího zázemí v podobě improvizovaných či jiných krytů? Na to je jednoduchá odpověď – těžko.

Kdo chce v průběhu třetí světové války a po jejím skončení „jet na jistotu“, měl by se spoléhat především sám na sebe, tj. na své znalosti a dovednosti, na dostatečné zásoby a na vhodné místo k ukrytí. Pokud by se mu dostalo pomoci ze strany záchranných složek, tím lépe.

Příprava na třetí světovou válku je dost náročná a nedá se ani omylem srovnávat s přípravou na povodně, větrné smrště apod. Stojí za zmínku, že někteří lidé si myslí, že na ochranu před účinky zbraní hromadného ničení si stačí přečíst nějaký článek na internetu, nejlépe v rozsahu jedné nebo dvou stran textu, a tím že budou na tento konflikt připraveni. K tomu můžeme dodat, že takový zázračný manuál neexistoval, neexistuje a nebude existovat. Je to asi jako myslet si, že když víme, kde má tělo hlavu, ruce a nohy, že jsou z nás doktoři.

Náš kurz Ochrana proti ZHN umožňuje získat velmi dobré znalosti ochrany proti účinkům zbraní hromadného ničení. Nicméně ne každý má možnost si v domácích podmínkách nasimulovat různé situace, se kterými by se nejpravděpodobněji mohl setkat během válečného konfliktu, a zároveň zhodnotit rychlost a správnost jejich řešení. K tomuto účelu je připraven tento kurz, ve kterém si účastníci procvičují různé důležité úkony jak ve skupině, tak i jednotlivě. Dochází zde k prohlubování znalostí o ochraně proti účinkům zbraní hromadného ničení a je zde dostatečný prostor na zodpovězení nejrůznějších dotazů. Kromě těchto výhod má kurz i další nesporný přínos – jednotliví účastníci se na kurzu blíže poznají a v případě zájmu se mohou domluvit na další vzájemné spolupráci libovolného rozsahu.

Ve spolupráci s projektem Archa se výcvik provádí ve vybaveném a plně funkčním 6patrovém protiatomovém krytu a jeho okolí. Tento kryt patří mezi špičku mezi protiatomovými kryty. Jeho průměr je 11 m s tloušťkou obvodové železobetonové stěny 1 m, má vlastní studnu, dámské a pánské toalety, umývárny, jímku na odpadní vodu, sprchy, kuchyň, operační sál, ošetřovnu, štábní místnost, mírový a bojový vstup, dekontaminační komoru, rozvod pitné vody, dvojité schodiště, vytápění, rozvod elektrické energie, telefon na každém patře (pro rychlou komunikaci mezi patry), vyprošťovací techniku, dílnu, sklady na filtry, … Již jenom samotné přenocování a krátkodobý pobyt v tomto krytu představuje nezapomenutelný zážitek. Na člověka zde přímo dýchá dobová atmosféra.

Co se naučíte v kurzu Speciální výcvik OPZHN

Výcvik je náročný především po psychické stránce. Budete vystaveni zvýšenému stresu. Budeme Vám měřit čas při provádění některých úkolů, opravovat chyby, vysvětlovat a ukazovat, jak byste jednotlivé činnosti měli správně vykonávat, abyste neztráceli drahocenný čas a nevystavovali sebe a lidi z okolí zbytečnému ohrožení. Budeme Vás připravovat pro nejrůznější situace, které mohou nastat v různých vzdálenostech od epicentra jaderného, chemického, biologického a toxinového útoku. Budeme na Vás mít v určitých ohledech větší požadavky než na vojenské chemiky, ale bude to pro dobro věci.

Vstup a pobyt v krytu je na vlastní zodpovědnost. Pokud se dodržují pokyny instruktorů a neběhá se po schodech apod., nemělo by se nikomu nic přihodit. V případě opakovaného závažného porušování kázně, ohrožování bezpečnosti ostatních osob nebo jejich omezování, bychom byli nuceni tohoto jedince vykázat z kurzu.

Vstupní předpoklady:


Místo konání: 6patrový protiatomový kryt poblíž Ostravy

Trvání výcviku: 48 hodin (pátek 16.00 – neděle 16.00)

Cena: 6 369 Kč   (v ceně je také zahrnuto ubytování v krytu, strava a doprovodný výukový materiál v češtině)

Termín: zatím není vyhlášen

Způsob platby: bankovním převodem nebo v hotovosti

Nákupem se vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.

I když je část výcviku prováděna v ochranných prostředcích, nelze vyloučit ušpinění nebo poškození Vašeho oblečení. Z tohoto důvodu byste s sebou měli mít na převlečení takové oblečení a obuv, na kterém Vám příliš nezáleží.

Cílem tohoto speciálního výcviku je, abyste si dokázali sami poradit v případě použití jaderných, chemických, biologických a/nebo toxinových zbraní. My Vás naučíme, jak to dokázat bez přístrojů, bez počítače a bez odborníka za zády. To ostatní už bude na Vás.