Manuální filtroventilační zařízení Zeus

Naše manuální filtroventilační zařízení zajistí čistý vzduch v případě použití zbraní hromadného ničení. Je tedy vhodné jak do protiatomových krytů, tak i improvizovaných úkrytů. Nemůže jej ohrozit elektromagnetický impulz a je zcela nezávislé na elektrické energii.

K pohonu této filtroventilační jednotky se využívá především hmotnosti celého těla, což umožňuje jeho obsluhu s poměrně malou fyzickou námahou, a proto jej mohou obsluhovat i děti.

Manuální filtroventilační zařízení Zeus 100.

Podrobnosti o filtroventilačních zařízeních Zeus 100 a Zeus 150
Parametry Zeus 100 Zeus 150
max. průtok (filtrace) 100 m3/hod 150 m3/hod
max. průtok (ventilace) 200–250 m3/hod 300–350 m3/hod
počet chráněných osob při filtraci (nepřetržitý provoz) až 40–50 až 60–75
bezpečná filtrace vzduchu:    
jaderný útok ano ano
chemický útok ano ano
biologický útok ano ano
toxinový útok ano ano
průmyslové škodliviny ano (většina škodlivin) ano (většina škodlivin)
havárie chemičky ano (většina škodlivin) ano (většina škodlivin)
havárie jaderné elektrárny ano (většina škodlivin) ano (většina škodlivin)
hmotnost bez filtrů 41 kg 42 kg
hmotnost filtrů 8 kg 9 kg
počet filtrů 4 4
rozměry (pracovní režim)   (délka × šířka × výška) 75 × 72 × 120 cm 79 × 72 × 120 cm
rozměry (pohotovostní režim)   (délka × šířka × výška) 75 × 60 × 120 cm 79 × 60 × 120 cm
pohon manuální manuální
min. věk pro účinnou obsluhu zhruba od 5 let zhruba od 6–7 let
způsob obsluhy především přenos hmotnosti především přenos hmotnosti
obsluha 1 člověk (mohou i 2 lidé) 1 člověk (mohou i 2 lidé)
snadná obsluha ano ano
mobilní ano ano
montáž není zapotřebí není zapotřebí
barva standardně žlutá standardně žlutá
prakticky bezúdržbové ano ano
cena (plně funkční filtroventilační zařízení) 82 599 Kč 99 690 Kč
vyprodáno

Na filtroventilační zařízení byl udělen patent č. 305134 a užitný vzor č. 26300.

Naše filtroventilační zařízení obsahuje několik vymožeností, se kterými se řadí mezi absolutní špičku v oblasti filtroventilačních zařízení určených zejména pro běžné civilisty. Můžeme bez nadsázky říct, že se jedná o zařízení, které představuje zcela novou generaci filtroventilačních zařízení určených do těch nejnáročnějších podmínek, kde není jistota trvalého přístupu k elektrickému proudu a kde jsou kladeny mimořádné požadavky na filtraci vzduchu. Mohou s ním filtrovat vzduch nejen zdraví, odpočatí, silní a dobře živení dospělí jedinci, ale i staří, nemocní a lehce ranění lidé, a dokonce i děti. Díky tomuto filtroventilačnímu zařízení získají běžní civilisté snadný přístup k bezpečnému vzduchu, a tudíž budou před škodlivým vzduchem mnohdy chráněni stejně tak dobře jako generálové, velící důstojníci nebo různí prominenti schovaní v krytech vybavených vojenskými filtroventilačními přístroji.

Zároveň Vám bude bezplatně vypracována analýza, ze které se dovíte, jaké minimální množství filtrů byste měli mít v záloze pro různou dobu filtrace; výpočty budou provedeny s ohledem na počet ukrývaných osob, velikost místností určených pro jejich ukrytí, vzdálenost jednotlivých možných cílů útoku od Vašeho úkrytu, polohu Vašeho předpokládaného místa ukrytí (na kopci, v údolí, v lese apod.). Rovněž se bude brát v úvahu roční období. Při posuzování nebezpečí plynoucího z možného chemického útoku, poblíž Vašeho umístění, budeme počítat s očekávanými koncentracemi (a jejich změnou v čase) nejnebezpečnějších bojových chemických látek ve vaší oblasti. Výpočty budou provedeny s takovými atmosférickými podmínkami, které by pro Vás znamenaly největší nebezpečí.

Všichni zájemci o toto filtroventilační zařízení budou mít možnost si jej zcela nezávazně u nás vyzkoušet. Doporučujeme, abyste s sebou vzali i své děti, aby si to také mohly vyzkoušet. Po návratu domů se v rodinném kruhu proberou fakta a na jejich základě se pak učiní rozhodnutí o tom, jestli se zařízení zakoupí.

Je všeobecně známo, že v případě termonukleární, chemické nebo biologické války by lidé v zamořených oblastech měli po určitou dobu používat ochranné masky s odpovídajícími filtry a případně i další ochranné prostředky. V podmínkách České republiky si většina osob starších 18 let musí tuto masku předem sama zakoupit, a to včetně vhodných filtrů. V době ohrožení státu nebo za válečného stavu se plánuje vydávání ochranných masek, ochranných kazajek a vaků pro děti ve školách a velmi malou část dospělé populace. Rozhodně si netroufáme odhadnout, pro kolik dětí by se ochranné masky, … stačily v reálné situaci rozdat.

Včasné a správné nasazení ochranné masky s vhodným filtrem nemusí nutně znamenat vyřešení problému se zamořeným vzduchem. Mnohdy může být nezbytné s maskou použít i nějaký ochranný oblek. Snesitelnost ochranných masek a dětských ochranných vaků a kazajek se obvykle pohybuje pouze v řádu hodin (přibližně 6–24 hodin) a rozhodně ne dnů. Doba použití filtru závisí na jeho typu, koncentraci a druhu škodlivin, prašnosti okolního prostředí, množství oxidu uhelnatého (CO) a uhličitého (CO2) ve filtrovaném vzduchu, fyzické námaze, času stráveném v zamořeném prostoru, rychlosti dýchání apod. Takže bezpečné použití filtru se pohybuje od několika desítek minut po několik hodin (za poměrně „příznivých“ podmínek by mohl vydržet i pár dnů). Z výše uvedeného vyplývá, že ochranná maska, kazajka nebo vak slouží pouze k poměrně krátkodobému pobytu v zamořeném prostoru.

Nepoškozené a plně vybavené stálé tlakově odolné úkryty (protiatomové kryty) jsou teoreticky schopny zajistit ukrytí části obyvatelstva na 1–4 dny. Závisí to zejména na počtu ukrývaných osob, na koncentraci a druhu škodlivých látek v ovzduší, zásobách (umístěných v krytu) náhradních kolektivních filtrů a předfiltrů, zásobách paliva do dieselového agregátu, množství natronového vápna nebo jiné chemikálie sloužící k zachytávání CO2, počtu a velikosti plných kyslíkových láhví pro udržování určitého procenta kyslíku ve vzduchu, dostatku pitné vody a samozřejmě na přítomnosti proškolené obsluhy krytu. Jenom pro úplnost bychom měli dodat, že kapacita krytu se počítá pro sedící osoby.

Vidíme, že zásobování krytu nezávadným vzduchem představuje největší problém. Pomocí filtroventilačního zařízení s odpovídajícími filtry můžeme vzduch nasávat z vnějšího prostředí nebo můžeme přejít na uzavřený vnitřní okruh. Vnější okruh není vhodný zejména v situaci, kdy je venku velké množství kouře, vysoká koncentrace CO2 a CO nebo velká koncentrace bojových chemických či radioaktivních látek, neboť filtry by se mohly velmi rychle zanést. Oxid uhličitý a uhelnatý by přes filtry bez problémů prošel. Pokud bychom neměli dostatek náhradních filtrů, byli bychom nuceni přejít na vnitřní okruh. Problém vnitřního okruhu je spojen s nárůstem množství CO2 a teploty v krytu. Na zachytávání oxidu uhličitého je zapotřebí značné množství natronového vápna apod. Samozřejmě souběžně se zachytáváním CO2 bychom měli dodávat kyslík (O2) a udržovat jeho minimální koncentraci na bezpečné úrovni. Kapacita kyslíkových láhví by se ale velmi rychle vyčerpávala, a to i u velmi dobře vybavených krytů. Okysličovat vzduch chemicky by rovněž bylo možné, ale potřebovali bychom tuny chemikálií, abychom tento záměr mohli uskutečnit. Z toho vyplývá, že na vnitřním okruhu lze při plném obsazení krytu bez přerušení fungovat tak 1–2 dny. Potom bychom již pravděpodobně neměli dostatek chemikálií na pohlcování CO2 a ani zásoby stlačeného kyslíku v kyslíkových láhvích. Také je dobré si uvědomit, že čím více náhradních kolektivních filtrů, natronového vápna, sudů s palivem pro dieselový agregát a kyslíkových láhví by bylo v krytu, tím méně místa by bylo pro lidi.

Můžeme tedy tvrdit, že civilisté by mohli být v krytech tak dlouho, dokud by měli dostatek pitné vody, vhodných filtrů a funkční dieselový agregát či manuální filtroventilační zařízení. Ve většině případů by ale lidé museli opustit kryty nejpozději po čtyřech dnech a v případě potřeby se přemístit do nezamořených oblastí. To by v praxi mohlo být velice problematické, jelikož by rychlost takového přesunu záležela na mnoha okolnostech (průchodnost silnic, velikost zamořené oblasti, koncentrace a typ použitých bojových chemických látek, jedů (toxinů) nebo bojových biologických prostředků, počasí, funkčnost armádních a záchranných složek, případná úroveň radiace na terénu, věk, pohlaví a zdravotní stav přemisťovaných osob, disciplína a znalosti civilistů týkající se ochrany proti zbraním hromadného ničení, dostatek ochranných masek s vhodnými filtry a ochranných obleků atd.).

Je nepravděpodobné, že by zcela nečekaně došlo k nějakému jadernému, chemickému, biologickému či toxinovému útoku. Takovému útoku by s velkou pravděpodobností předcházelo rychle rostoucí napětí na mezinárodní scéně (více informací je v článku Co nás čeká v roce 2011 a 2012 a v části nazvané Světový vývojZprávy ze světa), které by zcela jistě bylo vnímatelné alespoň několik dnů před případným útokem (samozřejmě záleží na typu a kvalitě používaných zdrojů informací, aktuálnosti informací a na způsobu, kterým tyto informace vyhodnocujeme). Jelikož vybavení většiny protiatomových krytů slouží k ochraně osob pouze na pár dnů, potom je pravděpodobné, že by do nich byli lidé vpuštěni až bezprostředně před hrozícím útokem. Vzhledem k tomu, že takový útok může být proveden velmi rychle, nemuselo by v některých případech být na ukrytí více času než jenom několik málo minut, než by se kryty uzavřely. V noci bychom se samozřejmě dostávali do nějakého protiatomového krytu mnohem komplikovaněji. Měli bychom počítat i se scénářem, že by v naší oblasti nemusel fungovat elektrický proud v důsledku elektromagnetického impulsu, zničení elektrárny apod. Potom bychom se museli spolehnout pouze na varování ze sirén (pokud by fungovaly) nebo na náš úsudek.

Lidé by také měli vědět, jak poznat, že je již nutné filtr vyměnit. Většina současných bojových chemických látek se totiž nedá jen tak rozpoznat čichem (nebo někdy až při vyšších koncentracích) a pozdní výměna filtru by již mohla být v některých případech i zbytečná. Když se zeptáte výrobce nějakého filtru s aktivním uhlím na dobu použitelnosti filtru v reálných podmínkách, většinou Vás odbude tvrzením, že to závisí na mnoha okolnostech jako například na rychlosti a směru větru, teplotě, druhu (bojové) chemické látky nacházející se v ovzduší, … Sice má pravdu, ale tato informace nikomu neprospěje. Proto k našemu filtroventilačnímu zařízení budeme lidem dávat alespoň přibližná doporučení, jak dlouho by v dané oblasti měl filtr vydržet, a to za nepříznivých okolností. Jsme toho názoru, že je lepší filtr vyměnit raději ve dvou třetinách jeho životnosti než pár hodin po ní.

Nákupem se vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami.