27.10.2023 – V reakci na časté dotazy k očkování proti covidu-19 sdělujeme, že očkování proti covidu-19, především v podobě mRNA technologie, považujeme za velmi zákeřnou a účinnou biologickou zbraň se značně omezenými možnostmi léčby zaměřenou zejména na zpožděné účinky. Očkování proti covidu-19 proto nemůžeme NIKOMU doporučit. Podrobnosti o hrozbách očkování proti covidu-19 přibližujeme ve zprávách ze světa.

Ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN)

Zabýváme se ochranou osob, zvířat a majetku proti účinkům zbraní hromadného ničení.

Kolem zbraní hromadného ničení (ZHN) je rozšířena celá řada mýtů a nejvíce se jich týká jaderných zbraní. Lidé, kteří o účincích jaderných zbraní nevědí vůbec nic, šíří fámy, že by jaderná válka vyhladila lidstvo a že se proti jaderným zbraním nedá účinně chránit. K šíření těchto nesmyslných závěrů přispívají i nejrůznější volně dostupné programy na internetu, které se pouze tváří, že „simulují“ účinky jaderných výbuchů na města. Ve skutečnosti je vhodná ochrana proti zbraním hromadného ničení poměrně jednoduchá, pokud se ví, co se má dělat.

Události posledních let jsou nepřehlédnutelným důkazem, jakým směrem se ubírá vývoj ve světě, a to především díky Západu a jeho spojencům. Hlavní média se ale snaží lidi přesvědčit o pravém opaku. K tomu stačí dodat: „Kdo chce vidět, vidí.“

V oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení nabízíme:

 • Poradenství v oblasti ochrany proti ZHN

  (Od 1.2.2024 se poskytuje pouze ve velmi omezené míře.)

  Tento typ poradenství je zaměřen na obecnější dotazy z oblasti OPZHN, které nevyžadují složité výpočty a dodání řady vstupních informací, jako je tomu u ostatních poradenství. Pomáhá například i při posouzení vhodnosti různých uskutečněných či zamýšlených kroků v rámci přípravy a jak by bylo možné je případně vylepšit.

 • Poradenství v oblasti filtrace vzduchu

  (10.4.2023 byl pozastaven příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.)

  Filtrace vzduchu není tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá. Nestačí jen mít filtroventilační zařízení s několika náhradními filtry, a případně i dostatkem paliva pro elektrocentrálu. Při nevhodné filtraci může dojít především k značnému snížení životnosti filtrů (životnost filtrů se může v krajních případech zkrátit třeba jen na několik minut) nebo k nárůstu množství oxidu uhličitého v krytu nad bezpečnou úroveň.

  U tohoto poradenství se soustředíme na doporučení, jak prodloužit životnost filtrů zejména v podmínkách použití zbraní hromadného ničení, jak dlouho by se měl filtrovat vzduch a s jakými přestávkami, po jakou dobu je možné daný kryt zcela odstřihnout od přísunu vzduchu zvenku (režim izolace), … Jeho součástí je i poradenství v oblasti větrání bez filtroventilačního zařízení (FVZ).

 • Poradenství v oblasti větrání bez filtroventilačního zařízení (FVZ)

  (10.4.2023 byl pozastaven příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.)

  V podmínkách použití zbraní hromadného ničení by se vzduch měl filtrovat. Kdo tuto možnost nemá, musí do úkrytu pouštět nepřefiltrovaný venkovní vzduch, a je tedy odkázaný pouze na větrání. Především v takové situaci je velmi důležité vědět, kdy a jakým způsobem větrat, jak dlouho větrat a po jakou dobu lze být v daném úkrytu bez větrání (režim izolace). Tyto klíčové informace jsou součástí tohoto poradenství.

 • Poradenství v oblasti zajištění pitné vody při použití ZHN

  (10.4.2023 byl pozastaven příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.)

  Při použití zbraní hromadného ničení by často mohlo být poměrně obtížné najít v přírodě vhodný zdroj vody, která by se dala snadno upravit na pitnou. Například dezinfekce vody by mohla být zcela nedostačující stejně jako její převaření. U vodního zdroje by měla být vysoká šance, že by z něj šla v polních podmínkách civilisty jednoduše připravit pitná voda.

  V tomto poradenství řešíme nejen to, které okolní zdroje vody by bylo vhodné používat (v různém čase po útoku ZHN), ale i jak tuto vodu upravit na pitnou a jak ji následně skladovat.

 • Poradenství v oblasti účinků jaderných výbuchů

  (10.4.2023 byl pozastaven příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.)

  Především na internetu existují různé velmi zjednodušené návody, co by se mělo dělat při bezprostředním riziku jaderného útoku, při jaderném výbuchu a krátce po něm. Nicméně u nich chybí to podstatné, a to za jakých podmínek platí. Za určitých okolností sice mohou lidem pomoct, ale za jiných by pro lidi mohly znamenat jistou smrt.

  Je důležité poznamenat, že neexistuje a ani existovat nemůže žádné všeobecně platné doporučení, co by se mělo dělat při jaderném výbuchu a po něm. Co by měl člověk za daných podmínek dělat, to závisí na mnoha okolnostech. Z hlediska krátkodobé ochrany proti jaderným zbraním se stačí řídit několika základními doporučeními, ale pokud jde o dlouhodobou ochranu, tam je situace podstatně složitější, zejména pokud by v dané oblasti došlo k silnému radioaktivnímu zamoření. Silné radioaktivní zamoření terénu místním spadem by se samozřejmě týkalo i lidí v dobře vybavených protiatomových krytech, i když obvykle ne v takové míře jako v případě lidí v improvizovaných úkrytech.

  V poradenství zaměřeném na účinky jaderných výbuchů se zaměřujeme jak na krátkodobou, tak i na dlouhodobou ochranu. V centru naší pozornosti jsou převážně improvizované úkryty, ale i pro lidi s více či méně kvalitními protiatomovými kryty může představovat cennou a za určitých okolností i nepostradatelnou pomůcku.

 • Poradenství Vše v 1 (bez filtroventilačního zařízení – FVZ)

  (10.4.2023 byl pozastaven příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.)

  Jedná se o cenově zvýhodněnou nabídku výše zmíněných poradenství kromě poradenství v oblasti filtrace vzduchu.

 • Poradenství Vše v 1 (s filtroventilačním zařízením – FVZ)

  (10.4.2023 byl pozastaven příjem nových žádostí o toto poradenství. V omezené míře je možné využít poradenství v oblasti ochrany proti ZHN.)

  Jde o cenově zvýhodněnou nabídku všech výše zmíněných poradenství.