kurzy pro veřejnost / Ochrana proti ZHN

Ochrana proti zbraním hromadného ničení (ZHN)

Nyní dokončujeme aktualizaci kurzu. Ke kurzu kromě jiného přibyde řada tabulek, které v případě potřeby budou důležitým pomocníkem.

Pokud se bavíme o zbraních hromadného ničení, máme většinou na mysli jaderné, biologické (dříve označované jako bakteriologické), chemické, toxinové a radiologické zbraně. I když byly podepsány nejrůznější smlouvy o zákazu jejich výroby, šíření a použití ve válečném konfliktu, přesto se na tyto smlouvy není dobré spoléhat. Za války zřejmě platit nebudou. Navíc použití jaderných zbraní ve válce zakázáno není. Pokud jde o možnost masové výroby zbraní hromadného ničení, potom se nejsnadněji a nejrychleji vyrobí chemické a biologické zbraně, a tudíž není problém jejich výrobu rozjet klidně až těsně před počátkem blížícího se konfliktu.

Ke konci článku Co nás čeká v roce 2011 a 2012 jsme si u simulace pozemního jaderného útoku ve středu hypotetického města ukázali závislost počtu mrtvých na úrovni znalostí ochrany proti jaderným zbraním. Pro chemické, biologické a toxinové zbraně rovněž platí, že čím lepší máme znalosti, jak se chránit před jejich účinky, tím menší problémy můžeme očekávat. V kurzu Ochrana proti ZHN se věnujeme jaderným, chemickým, biologickým, toxinovým a  radiologickým zbraním.

I při globální termonukleární válce by byly použity chemické, biologické a místy i toxinové zbraně, často jako určité „doplnění“ jaderných úderů. Podobně jako u jaderných zbraní i u ostatních zbraní hromadného ničení je jejich účinnost ovlivněna řadou činitelů. Pro posouzení účinků chemických, biologických a toxinových zbraní na lidi je nezbytné zohledňovat rozsah útoku, jaké bojové chemické látky nebo biologické prostředky či jedy (toxiny) byly při útoku použity a v jakém množství, způsob jejich použití, rychlost zjištění útoku, atmosférické podmínky panující v době útoku a po něm (teplota vzduchu a v případě chemického útoku i teplota povrchu půdy, směr a rychlost přízemního větru, intenzita srážek, typ teplotního zvrstvení atmosféry, stupeň pokrytí oblohy mraky, vlhkost vzduchu apod.), vzdálenost od epicentra takového útoku, vegetaci (typ, hustota, výška a rozloha) a tvar krajiny mezi epicentrem a místem jejich výskytu, povahu cíle (město, les, louka apod.), čas uplynulý od útoku, dobu pobytu v zamořeném území, v jaké době uplynulé od útoku se vstoupilo do zamořeného prostoru, jaké ochranné prostředky byly použity po dobu pobytu v zamořené oblasti, jestli lidé v zamořeném prostoru měli vhodné znalosti, jak se chránit proti útoku vedenému zbraněmi hromadného ničení, věk zasažených osob, … Je vhodné podotknout, že pokud bychom měli například deset stejných chemických bomb a použili je k útoku v deseti různých oblastech, potom by se velikosti zamořených oblastí mohly zcela zásadně lišit, a to i několikanásobně, a navíc by každá oblast byla zamořena na více či méně jinou dobu. Podobně by tomu bylo i v případě použití biologických nebo toxinových zbraní.

V případě použití chemických, biologických nebo toxinových zbraní jsou samozřejmě nezbytné alespoň velmi dobré znalosti ochrany proti jejich účinkům. Nicméně bez patřičného zázemí by v některých oblastech mohlo být značně obtížné a někdy i zcela nemožné poradit si s jejich účinky. I v improvizovaném úkrytu bychom se v takovém případě těžko obešli bez kvalitní filtroventilace. K tomuto účelu může dobře posloužit námi vyvinuté manuální filtroventilační zařízení, které je mobilní a je určené zejména pro bojové nasazení v podmínkách použití zbraní hromadného ničení. Rovněž by pro nás bylo životně důležité mít dlouhodobý přístup k pitné vodě. Tento problém lze docela dobře vyřešit pomocí speciálních přístrojů na přípravu pitné vody. Zcela jednoznačně nejvhodnějším řešením zajišťujícím nejlepší ochranu proti zbraním hromadného ničení jsou protiatomové kryty, které mohou být i „rodinného“ typu. Zájemcům o tyto kryty nabízíme naše služby v podobě projektování a výstavby zejména protiatomových krytů.

Co se naučíte v kurzu Ochrana proti ZHN


Tento kurz bude dodáván na flashdisku. V případě nečekaného vyhrocení situace ve světě jsme ale připraveni opět otevřít tento kurz v klasické podobě a proškolit tak alespoň některé zájemce.

Cena: 8 400 Kč

Způsob platby: bankovním převodem nebo v hotovosti


Není nutné si dělat obavy, že by někdo něčemu na kurzu nerozuměl. Kurz je podán srozumitelnou formou, aby byl pochopitelný jak pro desetileté dítě, tak i pro sedmdesátiletou babičku. Odborné pojmy jsou často nahrazovány „laickou“ mluvou a látka je většinou vykládána polopatě. Rovněž cizí výrazy se používají jen v nezbytných případech, což také zajišťuje snadnější porozumění vykládané látce.TOPlist